KÜÇÜKLER KATEGORİSİ
13.11.2017
DAHA ÖNCE OKUL SPOR FAALİYETLERİNDE MAHALLİ YAPILAN KÜÇÜKLER KATEGORİSİ YENİDEN ULUSAL YAPILMIŞTIR...
DUYURULUR...

http://okulsportal.gsb.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/OkulSportal/Documents/3.%20YA%C5%9E%20GRUPLARI%20TABLOSU/2017-2018%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20YILI%20BRAN%C5%9E,%20YA%C5%9E,%20KATEGOR%C4%B0%20VE%20ISF%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%C4%B0%20TABLOSU%20(TASLAK).pdf